Zvolen

Vážený zamestnávateľ

Na tejto stránke môžete splniť povinnosť podať odpoveď na doručenú písomnú žiadosť o poskytnutie súčinnosti, ktorá Vám bola doručená.

Prosím zoberte na vedomie, že ak Vám bola doručená žiadosť o poskytnutie súčinnosti má súdny exekútor zo spisového materiálu preukázané, že ste zamestnávateľom povinného (prípadne ste ním boli, ale systém Sociálnej poisťovne stále uvádza že ním ste).

Pri vypĺňaní príslušného formulára prosím uvádzajte komplexné odpovede, čím zabezpečíte splnenie Vašej povinnosti tak, že nebude potrebné aby Vás zamestnanci úradu opätovne vo veci súčinnosti kontaktovali.

Po riadnom vyplnení formulára Vám na Vami uvedenú emailovú adresu bude zaslaný potvrdzujúci email, ktorý bude obsahovať okrem potvrdenia, že odpoveď na súčinnosť bola zaslaná aj obsah Vašej odpovede.