Oznámenie zamestnávateľa o skončení pracovného pomeru povinného

Polia označené hviezdičkou je potrebné vyplniť.
Ktorému úradu poskytujete súčinosť
Spisová značka EX
Vyplňte číslo exekučného konania ku ktorému poskytujete súčinnosť v tvare uvedenom vyššie.
Vaša značka
Uveďte ak svoju odpoveď evidujete pod nejakou značkou. Táto značka bude uvedená v potvrdzujúcom emaile, ktorý Vám bude zaslaný.
Meno a priezvisko osoby vypĺňajúcej tento formulár
Obchodné meno zamestnávateľa
Uveďte celé obchodné meno ako je zapísané v obchodnom registri a v prípade ak je zamestnávateľom fyzická osoba podnikateľ ako je zapísané v živnostenskom registri.
IČO zamestnávateľa
Telefonický kontakt na Vás/zamestnávateľa
Emailový kontakt na Vás/zamestnávateľa
Na túto emailovú adresu bude zaslaný potvrdzujú email, ktorý bude preukazovať splnenie súčinnosti. Email bude obsahovať aj odpoveď.
Meno a priezvisko povinného ku ktorému sa poskytuje súčinnosť
Uveďte prosím dátum skončenia pracovného pomeru povinného u Vás
Uveďte prosím iného zamestnávateľa povinného ak je Vám známy
odosielam ...