Informácie o úrade

Exekútor JUDr. Stacho Chladný bol vymenovaný do funkcie Rozhodnutím Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vymenovaní za súdneho exekútora č. 24642/2010-41.

Za sídlo exekútorského úradu bola po vymenovaní zvolená Banská Bystrica. V súčasnosti sa však po zmene sídla exekútorský úrad nachádza na adrese Stráž 223, 960 01 Zvolen.